Sustavi za gašenje požara vodenom maglom su sustavi gašenja požara vrlo sitnim kapljicama vode. Vrlo sitne kapljice vode se postižu rasprskavanjem vode na mlaznicama uslijed višeg pogonskog tlaka u odnosu na klasičan sprinkler sustav.

Gašenje požara vodenom maglom se postiže slijedećim načinima:

  • Efekt hlađenja

Zbog izuzetne raspršenosti ukupna vodena površina je značajno veća što za rezultat ima bolje hlađenje.

  • Efekt gušenja

Vodena magla se kod gašenja požara ponaša slično plinskim sustavima (istiskuje kisik).

  • Efekt blokiranja prijenosa topline

Vodena magla sprečava prijenos topline zračenjem između plamena i okolnog materijala.

Podjela sustava vodene magle prema radnom tlaku:

  • Niskotlačni sustav vodene magle < 16 bar
  • Visokotlačni sustav vodene magle > 16 bar

Optimalno financijsko rješenje za hrvatske uvjete je niskotlačni sustav vodene magle – EconAqua. Navedeni sustav je vrlo sličan tradicionalnim sprinkler sustavima te je zbog toga cijena navedenog sustava u okvirima sprinkler sustava.