VdS CEA 4001 – Propis njemačkih osiguravajući društava
NFPA 750 – Propisi SAD-a za projektiranje i izvođenje sustava vodene magle
EN CEN/TS 14972 – Europska norma za projektiranje, izvođenje i održavanje sustava vodene magle

Linkovi:
VdS
NFPA