EconAqua sustav je niskotlačni sustav vodene magle. Navedenim sustavom se smanjuje potrebna količina vode za gašenje do 85 % u odnosu na klasičan sprinkler sustav što za posljedicu ima daleko manju sekundarnu štetu kod gašenja požara (šteta nastala gašenjem požara).

Promjer kapljice klasičnog sprinkler sustava > 1 mm sa ukupnom tlocrtnom površinom 1 litre vode ~ 3 m2 dok je kod EconAqua niskotlačne vodene magle promjer kapljice < 1 mm sa ukupnom tlocrtnom površinom 1 litre vode ~ 60 m2. Naravno navedeno ima za posljedicu bolje i efikasnije gašenje požara.

U EconAqua sustav ugrađuju se specijalne mlaznice sa brzim RTI faktorom. Kod požara se aktiviraju isključivo mlaznice zahvaćene požarom.

EconAqua sustavom za gašenje požara mogu se štititi prostori klasificirani kao LH, OH1 i OH2 (samo garažni prostori). Također postoje ograničenja u odnosu na visinu štićenog prostora građevina koje se smiju štititi navedenim sustavom.