Osnovne izvedbe EconAqua sustava:

EconAqua sustav – mokri
Mokri tip EconAqua sustava se primjenjuje u prostorima osiguranima od smrzavanja. U navedenom tipu EconAqua sustava u cjevovodu ispred EconAqua ventila (cjevovod izvora vode) kao i u cjevovodu iza EconAqua ventila (cjevovod gašenja) se nalazi voda. Navedeni tip sustava ima izuzetnu efikasnost u gašenju požara budući da mu je brzo vrijeme dolaska vode na mlaznicu (odmah po aktiviranju EconAqua mlaznice).

EconAqua sustav – suhi
Suhi tip EconAqua sustava se primjenjuje u prostorima ugroženima od smrzavanja. U navedenom tipu EconAqua sustava u cjevovodu ispred EconAqua ventila (cjevovod izvora vode) se nalazi voda, dok se u cjevovodu iza EconAqua ventila (cjevovod gašenja) nalazi komprimirani zrak. Kod navedenog tipa EconAqua sustava postoji kašnjenje dolaska vode do EconAqua mlaznice budući da prije izlaska vode iz cjevovoda mora prethodno izaći zrak.

EconAqua sustav sa predupravljanjem
EconAqua sustav sa predupravljanjem je namijenjen zaštiti prostora u kojima postoji značajna mogućnost nastanka štete od slučajnog aktiviranja EconAqua mlaznice. U navedenom tipu EconAqua sustava u cjevovodu ispred EconAqua ventila (cjevovod izvora vode) se nalazi voda, dok se u cjevovodu iza EconAqua ventila (cjevovod gašenja) nalazi komprimirani zrak. EconAqua ventil se otvara kod alarma vatrodojavnog sustava i pada tlaka u EconAqua cjevovodu. Kod navedenog tipa EconAqua sustava postoji kašnjenje dolaska vode do EconAqua mlaznice budući da prije izlaska vode iz cjevovoda mora prethodno izaći zrak.