Usporedba EconAqua niskotlačnog sustava vodene magle i klasičnog sprinkler sustava:

 • do 85 % manja količina vode potrebna za gašenje
 • maksimalno prekrivanje EconAqua mlaznice je 16 m2 u odnosu na sprinkler sustav gdje je 12 m2, što za posljedicu ima manji broj mlaznica i manje potrebnog cjevovoda
 • za gašenje je potrebna manja količina vode što za posljedicu ima cjevovode manjih promjera
 • manja potrebna količina vode za gašenje ima za posljedicu i manju tlocrtnu površinu tehničkih prostora, te manju potrebnu rezerviranu snagu električne energije (snaga pumpe je manja)

Usporedba EconAqua sustava vodene magle i visokotlačnog sustava vodene magle:

 • otvor na EconAqua mlaznici je većeg promjera od visokotlačnih mlaznica te je mogućnost začepljenja značajno smanjena
 • cijena izvođenja sustava je značajno niža kod EconAqua sustava budući da se koristi oprema nižeg nazivnog tlaka
 • EconAqua sustav se može izvesti od pocinčanih cjevovoda koje imaju značajnu nižu cijenu od inox cjevovoda koje se koriste kod visokotlačnih sustava vodene magle
 • EconAqua sustav je moguće spojiti na postojeću pumpnu stanicu EconAqua sustava
  (tzv. kombinirani sustav)
 • EconAqua sustav je moguće projektirati kao suhi sustav u prostorima gdje postoji mogućnost smrzavanja.