Protupožarna stanica suhe hidrantske mreže treba zadovoljiti niže navedene uvjete kako bi se osigurao pravilan rad sustava:

 • protupožarna stanica treba biti zaseban požarni sektor i treba imati predviđen siguran ulaz u slučaju požara,
 • dovodni hidrantski cjevovod do protupožarne stanice treba biti osiguran od smrzavanja,
 • projektom kanalizacijskog sustava treba biti osigurana odvodnja vode iz betonskog korita protupožarne stanice,
 • strojarskim projektom potrebno je predvidjeti grijanje i ventilaciju protupožarne stanice,
 • projektom jake struje potrebno je osigurati u protupožarnoj stanici:
  • napajanje 220 V, 1 kW
  • rasvjetu
  • servisnu utičnicu
  • uzemljenje po obodu stanice
  • protupanična rasvjeta iznad vrata
 • projektom slabe struje potrebno je osigurati proslijeđenje signala alarma i kvara na stalno zaposjednuto mjesto.