Pogonsko stanje
U pogonskom stanju cjevovod suhe hidrantske mreže je ispunjen zrakom pod atmosferskim pritiskom do daljinski upravljane ventilske stanice. Cjevovod dovoda vode je ispunjen vodom. Svi ventili u hidrantskim ormarićima su zatvoreni.

U slučaju požara
Otvaranjem zapornog ventila u hidrantskom ormariću tipa APIN-ZHO_S mikrosklopka ventila daje nalog za trenutnim otvaranjem glavnog zapornog ventila. Nakon dobivanja signala otvaranja ventila u sklopu hidrantskih ormarića upravljačka centrala suhe hidrantske mreže daje napon elektromagnetskom ventilu u sklopu daljinski upravljane ventilske stanice te dolazi do propuštanja vode iz gornje komore ventilske stanice. Uslijed nastale neravnoteže unutar ventila dolazi do trenutnog propuštanja vode kroz daljinski upravljanu stanicu. Vrijeme dolaska vode na najnepovoljniju hidrantsku mlaznicu osigurano je ugradnjom odzračnika. Istovremeno hidrauličko alarmno zvono daje zvučni signal požara te se preko tlačne sklopke i upravljačke centrale suhe hidrantske mreže prosljeđuje signal požara na mjesto stalnog nadzora.

Nakon aktiviranja sustava
Ovisno o projektnom rješenje sustava cjevovod suhe hidrantske mreže moguće je u cijelosti isprazniti ručno ili automatski.