Hidrantski ormarić APIN-ZHO_S
Hidrantski ormarići model APIN-ZHO_S opremljeni su hidrantskim kutnim ventilom koji imaju ugrađenu mikrosklopku s namjenom signalizacije otvaranja ventila, hidrantskom savitljivom cijevi i mlaznicom sa zasunom.

Protupožarna stanica APIN-HM_PSS
Protupožarna stanica suhe hidrantske mreže model APIN-HM_PSS sastoji se od:

 • daljinski upravljanog ventila,
 • ventila u obilaznom cjevovodu oko daljinski upravljane stanice,
 • alarmnog zvona,
 • kompleta armature u dovodnom cjevovodu:
  • zasuna,
  • nepovratnog ventila,
  • hvataća nećistoće.

Protupožarna stanica APIN-HM_PSS posjeduje međunarodne protupožarne certifikate, kao i hrvatske protupožarne certifikate.

Upravljačka centrala suhe hidrantske mreže APIN-HM_CEN
Upravljačka centrala suhe hidrantske mreže model APIN-HM_CEN nadzire, upravlja i signalizira proradu sustava suhe hidrantske mreže.

Postoje dvije moguće izvedbe proslijeđenja signalizacije prorade suhe hidrantske mreže:

 • ako na građevini postoji vatrodojavni sustav signal alarma i signal kvara se proslijeđuju na vatrodojavnu centralu,
 • ako na građevini ne postoji vatrodojavni sustav signal alarma i signal kvara se proslijeđuju na zaštitarsku tvrtku putem digitalnog komunikatora,

Upravljačka centrala model APIN-HM_CEN sadrži ugrađen modul za upravljanje gašenjem suhe hidrantske mreže.

Odzračnici sustava
Odzračnici sustava koji kod prorade suhe hidrantske mreže propuštaju zrak i na taj način osiguravaju brzo vrijeme dolaska vode na hidrantski ormarić. Odzračnici se automatski zatvaraju hidrauličkim putem kod dolaska vode do odzračnika.

Pražnjenje sustava
Pražnjenje cjevovoda suhe hidrantske mreže može se predvidjeti u dvije izvedbe:

 • ručna izvedba
 • automatska izvedba