Sukladno NFPA propisima klasičan sprinkler sustav predviđen je za lokaliziranje požara. Kod aktiviranja sprinkler sustava voda koja se raspršuje na mlaznicama lokalizira požar do dolaska vatrogasne postrojbe koja dovršava gašenje požara.

ESFR (Early suppression fast response) je novi tip sprinkler sustava koji je namijenjen gašenju požara u skladištima. Navedeni sustav je prvi sustav koji je namijenjen gašenju, a ne samo lokaliziranju požara.

Osnovne izvedbe sprinkler sustava:

Sprinkler sustav – mokri
Mokri tip sprinkler sustava se primjenjuje u prostorima osiguranima od smrzavanja. U navedenom tipu sprinkler sustava u cjevovodu ispred sprinkler ventila (cjevovod izvora vode) kao i u cjevovodu iza sprinkler ventila (cjevovod gašenja) se nalazi voda. Navedeni tip sustava ima izuzetnu efikasnost u gašenju požara budući da mu je brzo vrijeme dolaska vode na mlaznicu (odmah po aktiviranju sprinkler mlaznice).

Sprinkler sustav – suhi
Suhi tip sprinkler sustava se primjenjuje u prostorima ugroženima od smrzavanja. U navedenom tipu sprinkler sustava u cjevovodu ispred sprinkler ventila (cjevovod izvora vode) se nalazi voda, dok se u cjevovodu iza sprinkler ventila (cjevovod gašenja) nalazi komprimirani zrak. Kod navedenog tipa sprinkler sustava postoji kašnjenje dolaska vode do sprinkler mlaznice budući da prije izlaska vode iz cjevovoda mora prethodno izaći zrak.

Sprinkler sustav sa predupravljanjem
Sprinkler sustav sa predupravljanjem je namijenjen zaštiti prostora u kojima postoji značajna mogućnost nastanka štete od slučajnog aktiviranja sprinkler mlaznice. U navedenom tipu sprinkler sustava u cjevovodu ispred sprinkler ventila (cjevovod izvora vode) se nalazi voda, dok se u cjevovodu iza sprinkler ventila (cjevovod gašenja) nalazi komprimirani zrak. Sprinkler ventil se otvara kod alarma vatrodojavnog sustava i pada tlaka u sprinkler cjevovodu. Kod navedenog tipa sprinkler sustava postoji kašnjenje dolaska vode do sprinkler mlaznice budući da prije izlaska vode iz cjevovoda mora prethodno izaći zrak.