Osnovni dijelovi sprinkler sustava su: sprinkler mlaznica sa cjevovodima, sprinkler ventilska stanica i opskrba vodom sprinkler sustava.

Sprinkler mlaznica
Sprinkler mlaznica se sastoji od raspršivača, topivog elementa ili ampule, pladnja i tijela sprinkler mlaznice. Topivi element ili ampula sprinkler mlaznice uslijed povišenja temperature za više od 30 °C od normalne ambijentalne temperatu puca, te dozvoljava mlazu vode da izbaci pladanj. Mlaz vode se rasprskava na raspršivaču sprinkler mlaznice i stvara paraboloidan vodeni mlaz.

Podjela sprinkler mlaznica prema tipu raspršivača na:
spray, flat spray (mlaznica plosnatog mlaza), concealed (upuštena mlaznica) i sidewall (zidna mlaznica)

Podjela sprinkler mlaznica prema smjeru ugradnje na:
stojeće, viseće, zidne i zidne horizontalne

Podjela sprinkler mlaznica prema brzini aktiviranja (RTI faktoru) na:
standard response (RTI>80) i quick response (RTI<50) Sprinkler mlaznice sa RTI faktorom većim od 50 i manjim od 80 se zovu special response i nisu klasificirane NFPA propisom, a ponekad se upotrebljavaju u Europi Podjela sprinkler mlaznica prema K faktoru (količini vode koju mlaznica osigurava): K faktor je definiran slijedećim izrazom: formula
gdje je:
Q – protok (l/min)
K – faktor
p – tlak (bar)

Standarni K faktori su slijedeći:
K57, K80, K115, K160, K200, K242, K320, K363.
Podjela sprinkler mlaznica prema temperaturi aktiviranja:
57°C (narančasta ampula), 68°C (crvena ampula), 79°C (žuta ampula), 93°C (zelena ampula), 141°C (plava ampula), 182°C (svjetlo ljubičasta ampula), 260°C (crna ampula).

Osim navedenih tipova postoje i drugi tipovi usko specijaliziranih mlaznica kao što su: suha viseća sprinkler mlaznica (mlaznica namijenjena za zaštitu prostoru ugroženih od smrzavanja sa spojem na mokru sprinkler mrežu), twin sprinkler mlaznica (dvostruka mlaznica koja propušta vodu tek kada se aktiviraju obje ampule), regalne sprinkler mlaznice (mlaznice sa ugrađenim deflektorom za ugradnju u regale), …

Sprinkler ventilska stanica
Osnovna namjena sprinkler ventilske stanice je signalizacija prorade sprinkler sustava. Osnovna podjela sprinkler ventilskih stanica je slijedeća:

Mokra sprinkler stanica je ventilska stanica u kojoj se u gornjoj i donjoj komori nalazi voda. Uslijed neravnoteže tlaka gornje i donje komora (nastaje kod aktiviranja sprinkler mlaznice) podiže se pladanj sprinkler ventila koji propušta vodu u cjevovod alarmnog zvona. U navedenom cjevovodu nalazi se alarmno zvono koje daje intenzivan zvučni signal požara, kao i tlačna sklopka koja proslijeđuje signal požara na vatrodojavnu centralu.

Suha sprinkler stanica je ventilska stanica u kojoj se u gornjoj komori nalazi zrak, a u donjoj komori nalazi se voda. Uslijed neravnoteže tlaka gornje i donje komora (nastaje kod aktiviranja sprinkler mlaznice) podiže se pladanj sprinkler ventila koji propušta vodu u cjevovod alarmnog zvona. U navedenom cjevovodu nalazi se alarmno zvono koje daje intenzivan zvučni signal požara, kao i tlačna sklopka koja proslijeđuje signal požara na vatrodojavnu centralu.

Sprinkler stanica sa predupravljanjem je ventilska stanica kod koje se u gornjoj komori nalazi zrak, a u donjoj komori voda. Uslijed prorade vatrodojavnog sustava i pada tlaka u cjevovodu aktivira se elektromagnetski ventil koji sprinkler predupravljani ventil dovodi u neravnotežu, te se podiže pladanj sprinkler ventila koji propušta vodu u cjevovod alarmnog zvona. U navedenom cjevovodu nalazi se alarmno zvono koje daje intenzivan zvučni signal požara, kao i tlačna sklopka koja proslijeđuje signal požara na vatrodojavnu centralu.

Opskrba vodom sprinkler sustava
Opskrba vodom sprinkler sustava kao i vremena gašenja sprinkler sustava ovisi o vrsti štićenog prostora, tipu štićenog materijala i veličini sprinkler instalacije.

Osnovna podjela opskrbe vodom: iscrpan izvor vode i neiscrpan izvor vode. Navedeni izvori vode su pumpna postrojenja povezana sa akumulacijskim i preljevnim spremnicima, tlačni spremnici zrak-voda, vodovodne mreže. Kod većih sprinkler sustava sukladno propisima kombiniraju se tipovi izvora vode da bi se povećala sigurnost u opskrbi protupožarnom vodom. Opskrba vodom sprinkler sustava treba zadovoljiti najzahtjevniji slučaj požara na građevini odgovarajućim tlakom i odgovarajućom količinom koja proizlazi iz hidrauličkog proračuna.