Osnovna namjena sprinkler sustava je detekcija požara i gašenje požara vodom. Sprinkler sustav satoji se od mreže cjevoda kroz koje u slučaju požara protiče voda do mjesta zahvaćenog požara. Cijela tlocrtna površina štićenog prostora natkrivena je sprinkler cjevovodima sa mlaznicama. Kod povišenja temperature u štićenom prostoru dolazi do aktiviranja mlaznice, proslijeđenja signala o proradi sustava i istovremeno do gašenja požara.