Zaštita sprinkler sustavom smatra se najpovoljnijom zbog velike efikasnosti gašenja i ekonomične cijene instalacije. Sprinkler instalacija omogućava istovremeno dojavu i gašenje požara, a aktiviraju se samo one mlaznice koje su zahvaćene požarom. Požar se gasi na principu gašenja i hlađenja, a mogućnost pojave povratnih požara ne postoji, odnosno svedena je na minimum. Efikasnost sprinkler sustava se prati preko 100 godina, te je ustanovljeno da je izuzetna. Prema statistici BVFA (Njemačko državno udruženje protupožarne opreme i sustava) požar u 85 % slučajeva je ugašen sa maksimalno 4 sprinkler mlaznice.

Druga velika prednost sprinkler sustava je prednosti kod osiguranja na štetu nastalu u požaru građevina. Osiguravajuća društva daju do 65 % popust na cijenu premije osiguranja na štetu nastalu u požaru za građevine zaštićene sprinkler sustavom u odnosu na nezaštićene.