U cilju pružanja cjelovite usluge servisa oformili smo punionicu plina za punjenje „clean agent“ sredstva za gašenje požara. Na skladištu uvijek imamo rezervnu količinu plinskih sredstava za gašenje, kao i drugu rezervnu opremu čime smo u mogućnosti izuzetno brzo reagirati u slučaju potrebe.

U mogućnosti smo ponuditi uslugu punjenja slijedećih sustava za gašenje požara:

  • FM-200 sustavi (HFC 227ea)
  • Novec 1230 sustavi (FK 5-1-12)

Nakon uspješno provedenog audita u 2013. godini APIN punionica je ishodila odobrenje Tijela za ocjenu sukladnosti TÜV Croatia d.o.o. za izvođenje periodičkih pregleda pokretne tlačne opreme za protupožarne plinove.
Ovim odobrenjem u suradnji sa TÜV Croatia d.o.o. tvrtka APIN osposobljena je provoditi periodičke preglede tlačne opreme protupožarnih plinskih sustava.
APIN punionica protupožarnih plinova uskladila je poslovanje i postupnike sa zahtjevima velikih svjetskih korporacija:

  • Minimax Viking
  • Tyco

Ujedno su djelatnici APIN sustava d.o.o. ovlašteni od strane navedenih tvrtki za uslugu prvog punjenja, ponovnog punjenja i servisiranja plinskih sustava gašenja Novec 1230 i FM-200.