Budući da je ugradnja i održavanje stabilnih sustava zaštite od požara odgovorna djelatnost u cilju postizanja ujednačene kvalitete naše usluge poslovanje tvrtke APIN sustavi d.o.o. uskladili smo sa normom ISO 9001:2015.

Kod izvođenja i održavanja poštujemo hrvatske zakone i propise kao i druge u RH prihvaćene međunarodne propise i standarde.

Ciljevi koje održavamo zahvaljući politici kvalitete:

  • Zadovoljstvo investitora
  • Zadovoljstvo dobavljača
  • Ujednačena kvaliteta usluge
  • Stalno stručno usavršavanje djelatnika
  • Motivacija djelatnika (odgovorno ponašanje, timski rad, osobno zalaganje djelatnika, …)
  • Zadovoljstvo djelatnika
  • Zadovoljstvo vlasnika tvrtke APIN sustavi d.o.o.