Osnovna djelatnost tvrtke APIN sustavi d.o.o. je izvođenje i servisiranje protupožarnih sustava. Znanje, iskustvo i implementirani sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 garancija su ujednačene kvalitete naših usluga.
Budući da smo svjesni važnosti ekologije i uporabe ekološki prihvaćenih protupožarnih sredstva i postupaka naše poslovanje uskladili smo u pogledu zaštite okoliša sa normom ISO 14001:2015.

Naši djelatnici svakodnevno rukuju sa zahtjevnim uređajima, alatima i spremnicima pod tlakom u vrlo osjetljivim prostorima (server prostori, arhive, …). Zbog njihove sigurnosti, sigurnosti djelatnika koji rade u štićenom prostoru i zbog zaštite vrijedne opreme u štićenom prostoru naše postupanje uskladili smo sa normom ISO 45001:2018.

Postupnici koje smo razradili u skladu sa ISO 9001 normom, ISO 14001 normom i ISO 45001 normom sprečavaju izvanredne situacije i oštećenja koja se mogu dogoditi kod nestručnog i nepravilnog rukovanja i izvođenja servisa protupožarnim sustavima.

Tvrtka APIN sustavi d.o.o. posjeduje licencu potrebnu za obavljanje radova na protupožarnim sustavima sukladno hrvatskim zakonima.

Ujedno smo ovlašteni od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode za ugradnju, servisiranje i isključivanje iz uporabe sustava za zaštitu od požara koje sadrže zamjenske tvari (FM-200, HFC 125, …).
Naši djelatnici obučeni su za rukovanje i servisiranje opreme od strane vodećih svjetskih proizvođača stabilnih sustava za gašenje opreme.

U naše sustave ugrađujemo isključivo kvalitetnu protupožarnu opremu sa međunarodnim certifikatima (VdS, FM, UL,…), te hrvatskim protupožarnim certifikatima.