Posjedujemo opremu za provedbu ispitvanja, software za izračun vremenena zadržavanja plina u štićenom prostoru i naši djelatnici su certificirani od vodeće europske tvrtke Blowerdoor za provedbu ispitivanja zrakonepropusnosti štićenog prostora plinskim sustavima.

U standardima po kojima se projektiraju, izvode i održavaju sustavi za gašenje „čistim“ plinovima (FM-200, Novec 1230, Inergene, …) ISO 14520 / EN 15004 i NFPA 2001 postavljeni su zahtjevi za zrakonepropusnošću štićenih prostora, te zahtjevi za minimalnim vremenom zadržavanja tražene koncentracije plina.

Sukladno navedenim standardima zrakonepropusnost štićenog prostora moguće je provjeriti na dva načina:

  • Ispucavanjem plina u štićeni prostor i mjerenjem koncentracije plina tijekom 10 minuta,
  • Provedbom door fan testa (ISO14520 – Annex E / NFPA 2001 – Annex C)

Door fan test se provodi pomoću specijalnog uređaja “blower door” koji se sastoji od ventilatora, mjerne opreme i softwarske podrške. U štićenom prostoru se pomoću ventilatora radi predtlak, te potom podtlak. Specijalnom mjernom opremom sa odgovarajućom programskom podrškom provode se očitanja kojom se dobivaju izlazni podaci sukladni EN 13829 normi. Izlazni podaci dobiveni mjerenjem unose se u specijalan software koji provodi izračun zahtijevan normama ISO 14520 (EN 15004) i NFPA 2001. Kao konačan izlazni rezultat software-a je vrijeme zadržavanja plina u štičenom prostoru. Ukoliko vrijeme zadržavanja plina nije sukladno normama tada se anemometrom utvrđuju zone propuštanja koje se brtve, te se door fan test ponovno provodi. Ispitivanje zrakonepropusnoti štičenog prostora je obavezan i sastavni dio ispitivanja funkcionalnosti sustava za gašenje požara plinovima (FM-200, Novec 1230, Inergen, …) propisanog člankom 40. Zakona o zaštiti od požara.