Dozvola za rad sa fluoriranim stakleničkim plinovima (FM-200)

Tvrtka APIN sustavi d.o.o. posjeduje dozvolu Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje djelatnosti ugradnje, održavanja i servisiranja navedenih sustava sukladno članku 25. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN92/12).

Karakteristike plina FM-200

Plin komercijalnog naziva FM-200 (HFC 227ea) je heptafluoropropan kemijske formule CF3CHFCF3. Plin se koristi kao prva generacija ekoloških zamjenskih sredstva za sustave za gašenje požara plinom Halon 1301.

Ekološke karakteristike plina:
ODP (koeficijent razgradnje ozona)                  0
GWP (koeficijent zagrijavanja atmosfere)          3220
Vrijeme razgradnje plina                                  29 godina

Vijednost koeficijenta (GWP) 3220 znači da jedan kilogram plina FM-200 zagrijava atmosferu kao 3220 kg ugljičnog dioksida.

Prema Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11) plin FM-200 spada u fluorirane stakleničke plinove za koje su nužna odobrenja Ministarstva zaštite okoliša kod ugradnje i servisiranja.

Nužnost ispitivanja propuštanja sustava za gašenje požara FM-200 (Ekološki servis)

Potreba za ispitivanjem propuštanja sustava za gašenje požara plinom FM-200 definirana je slijedećim uredbama:

  • Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11)
  • Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 92/12)
  • Uredba Europske komisije No 842/2006

Sukladno prilogu 3. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima FM-200 (HFC 227ea) spada u fluorirane stakleničke plinove.

Člankom 27. regulirano je propuštanje i emisija kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, te je definirana za ispitivanjem propuštanja sustava (tzv. ekološki servis sustava).

Sustavi sa više od 3 kg FM-200

Za sustave koji sadrže više od 3 kg plina FM-200 propisana je obvezatna provjera propuštanja sustava svakih 12 mjeseci.

Sustavi sa više od 30 kg FM-200

Za sustave koji sadrže više od 30 kg plina FM-200 propisana je obvezatna provjera propuštanja sustava svakih 6 mjeseci.

Sustavi sa više od 300 kg FM-200

Za sustave koji sadrže više od 300 kg plina FM-200 propisana je obvezatna provjera propuštanja sustava svakih 3 mjeseca.

Ukoliko se za sustave sa više od 30 kg i sustave sa više od 300 kg ugradi sustav detekcije propuštanja učestalost kontrola može se smanjiti na pola.

Kao adekvatan uređaj za propuštanje u zemljama EU smatra se presostat na ventilu koji signalizira pad tlaka u spremniku. Kod detekcije detektira se pad tlaka u spremniku.

1. U slučaju kada se propuštanje događa u gornjoj zoni spremnika ili spoju ventila i spremnika (izvan usponske cijevi) tada izlazi dušik koji se nalazi u gornjoj zoni i presosatat uspješno detektira pad tlaka prije izlaska FM-200.

2. U slučaju kada propušta dio ventila spojen na usponsku cijev tada presostat nije uspješan u detekciji budući da iz sustava izađe značajna količina FM-200 prije značajnog pada tlaka (parcijalni tlak FM-200 je 3,90 bar @ 20 °C)

Zbog navedenog mogućeg scenarija propisana je obvezatna provjera propuštanja sustava svakih 6 mjeseci.

Budući da su manometri na spremnicima „kontrolni manometri“ koji detektiraju pad tlaka, a ne količinu plina FM-200 jedina ispravna metoda provjere propuštanja je vaganje spremnika.

Po izvršenom servisnom pregledu sastavlja se zapisnik o ispitivanju propuštanja sustava sa FM-200 (ekološki servis) i ispunjava se servisna kartica spremnika.