Tvrtka APIN obuhvaća APIN projekt d.o.o. i APIN sustavi d.o.o. Obje tvrtke osnovane su u siječnju 2008. godine. Osnivači i vlasnici tvrtki su Branimir Cindori, Ivan Križanac, Đuro Mak i Nenad Semenov. Sjedište tvrtki je na adresi Ožujska 8, Zagreb.

Osnovna djelatnost tvrtke APIN projekt d.o.o. je projektiranje protupožarnih sustava, nadzor nad gradnjom i konzalting usluga u segmentu stabilnih sustava zaštite od požara.

Osnovna djelatnost tvrtke APIN sustavi d.o.o. je izvođenje i servisiranje protupožarnih sustava.

Djelatnost tvrtki obuhvaća projektiranje, izvođenje i održavanje slijedećih stabilnih sustava zaštite od požara:

Sustavi za gašenje požara vodom

 • Sprinkler sustavi
 • ESFR sprinkler sustavi
 • Sustavi za gašenje požara raspršenom vodom (Deluge/Drencher sustavi)
 • Sustavi za gašenje požara vodenom maglom
 • Hidrantska mreža
 • Suha hidrantska mreža

Sustavi za gašenje požara pjenom

 • Sustavi za gašenje požara teškom pjenom
 • Sustavi za gašenje požara lakom pjenom (Hot foam sustavi)

Sustavi za gašenje požara plinovima

 • FM-200 sustavi (HFC 227ea sustavi)
 • Novec 1230 sustavi (FK 5-1-12 sustavi)

Sustavi za gašenje požara inertnim plinovima

 • Inergen sustavi
 • IG55 sustavi
 • IG01 sustavi
 • IG100 sustavi
 • Visokotlačni CO2 sustavi
 • Niskotlačni CO2 sustavi

Kuhinjski sustav za gašenje požara

 • Ansul R-102 sustavi
 • Ansul Piranha sustavi

Specijalni sustavi gašenja

 • Gašenje rackova sa zatvorenim optokom zraka – One U unit
 • Gašenje iskre u pneumatskim cjevovodima

Sustavi za gašenje požara aerosolima

Sustavi detekcije uzorkovanjem zraka

Vatrodojavni sustavi