Svjesni smo važnosti ekologije i uporabe ekološki prihvaćenih protupožarnih sredstva i postupaka te smo zbog toga naše poslovanje uskladili u pogledu zaštite okoliša sa normom ISO 14001:2004.

Ciljevi politike zaštite okoliša:

  • Ekološki postupci kod montaže
  • Primjena ekološki prihvaćenih protupožarnih sredstava
  • Ekološki servis plinskih sustava za gašenje požara sukladno Zakonu o zaštiti zraka