Budući da je projektiranje, ugradnja i održavanje stabilnih sustava zaštite od požara odgovorna djelatnost u cilju postizanja ujednačene kvalitete naše usluge poslovanje tvrtki

APIN projekt d.o.o. i APIN sustavi d.o.o. usklađeno je sa normom ISO 9001:2008.

Kod projektiranja, izvođenja i održavanja poštuju se hrvatski zakoni i propisi kao i drugi u RH prihvaćeni međunarodni propisi i standardi.

Ciljevi koje održavamo zahvaljući politici kvalitete:

  • Zadovoljstvo investitora
  • Zadovoljstvo dobavljača
  • Ujednačena kvaliteta usluge
  • Stalno stručno usavršavanje djelatnika
  • Motivacija djelatnika (odgovorno ponašanje, timski rad, osobno zalaganje djelatnika, …)
  • Zadovoljstvo djelatnika
  • Zadovoljstvo vlasnika tvrtke APIN sustavi d.o.o.