APIN projekt d.o.o.
Adresa: Ožujska 8, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: + 385 1 38 70 528
Fax: + 385 1 38 70 529
E-mail: info@apin.hr
OIB 030703221751
IBAN: HR96 2340 0091 1103 0929 2
Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080637065
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, plaćen u cjelosti
Uprava: Branimir Cindori

APIN sustavi d.o.o.
Adresa: Ožujska 8, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: + 385 1 38 70 520
Fax: + 385 1 38 70 521
E-mail: info@apin.hr
OIB 22659472331
IBAN: HR27 2340 0091 1103 0898 2
Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080636474
Temeljni kapital: 3.020.000,00 kn, plaćen u cjelosti
Uprava: Nenad Semenov