Budući da Republika Hrvatska nema vlastite propise za projektiranje protupožarnih sustava Ministarstvo unutarnjih poslova kao primijenjena pravila tehničke prakse dozvoljava primjenu međunarodnih propisa:

  • VdS smjernice,
  • NFPA standard,
  • Europske norme HR EN

Za inozemna tržišta u mogućnosti smo izraditi projekte protupožarnih sustava sukladno sljedećim propisima i smjernicama:

  • VdS – Smjernice za projektiranje i izvođenje protupožarnih sustava njemačkih osiguravajućih društava
  • NFPA – Protupožarni propisi SAD-a
  • FM Global – Smjernice za projektiranje i izvođenje osiguravajućih društva
  • EN – Europske norme za projektiranje protupožarnih sustava
  • NPB /SNIP – Ruski protupožarni propisi

Osim projektiranja, projektantskog nadzora i nadzora nad izvođenjem tvrtka APIN projekt d.o.o. je u mogućnosti pružiti uslugu konzaltinga i usporedbe projektnih rješenja protupožarnih sustava prema raznim međunarodnim propisima (američkim, europskim, ruskim i hrvatskim).

Sukladno zahtjevu investitora u mogućnosti smo implementirati u projekt stabilnih sustava zaštite od požara i dodatne zahtjeve međunarodnih udruženja osiguravatelja (VdS, FM Global, CEA, …).