Budući da je projektiranje i stručni nadzor nad izvođenjem stabilnih sustava zaštite od požara i sustava tehničke zaštite visokostručna i odgovorna djelatnost u cilju postizanja ujednačene kvalitete naše usluge poslovanje tvrtke APIN projekt d.o.o. uskladili smo sa normom ISO 9001:2015

U projektiranju poštujemo hrvatske zakone i propise kao i druge u RH prihvaćene međunarodne propise i standarde. U naša projektna rješenja ugrađujemo najnovija tehnička dostignuća koja redovno usvajamo na međunarodnim obukama. Terminski plan projektiranja i u njima prihvaćeni rokovi za nas su obveza koju niti u kojem slučaju nije dozvoljeno prekršiti od strane naših djelatnika.

Ciljevi koje održavamo zahvaljući politici kvalitete:

  • Zadovoljstvo investitora
  • Zadovoljstvo dobavljača
  • Ujednačena kvaliteta usluge
  • Stalno stručno usavršavanje djelatnika
  • Motivacija djelatnika (odgovorno ponašanje, timski rad, osobno zalaganje djelatnika, …)
  • Zadovoljstvo djelatnika
  • Zadovoljstvo vlasnika tvrtke APIN projekt d.o.o.