Budući da je projektiranje i stručni nadzor nad izvođenjem stabilnih sustava zaštite od požara i sustava tehničke zaštite visokostručna i odgovorna djelatnost u cilju postizanja ujednačene kvalitete naše usluge poslovanje tvrtke APIN projekt d.o.o. uskladili smo s normom ISO 9001:2015

                        U projektiranju poštujemo hrvatske zakone i propise kao i druge u RH prihvaćene međunarodne propise i standarde. U naša projektna rješenja ugrađujemo najnovija tehnička dostignuća koja redovno usvajamo na međunarodnim obukama. Terminski plan projektiranja i u njima prihvaćeni rokovi za nas su obveza koju niti u kojem slučaju nije dozvoljeno prekršiti od strane naših djelatnika.

                        Ciljevi koje održavamo zahvaljujući politici kvalitete:

  • Zadovoljstvo investitora
  • Zadovoljstvo dobavljača
  • Ujednačena kvaliteta usluge
  • Stalno stručno usavršavanje djelatnika
  • Motivacija djelatnika (odgovorno ponašanje, timski rad, osobno zalaganje djelatnika,…)
  • Zadovoljstvo djelatnika
  • Zadovoljstvo vlasnika tvrtke APIN projekt d.o.o.

Važeći certifikat ISO 9001:2015 dostavljamo na zahtjev.

Preuzmite Politiku kvalitete Apin Projekt d.o.o.