Plin komercijalnog naziva Novec 1230 (FK 5-1-12) je plin kemijske formule CF3CF2C(O)CF(CF3)2. Navedeni plin gasi požar tako što inhibira kemijsku reakciju između gorivog materijala i kisika. Kao sigurno i efikasno sredstvo upotrebljava se kod gašenja požara klase A (krutine), klase B (zapaljive tekučine) i higher hazard klase A (krutine koje ostaju pod naponom električne energije tijekom gašenja).

Sustav protupožarne zaštite s ovim plinom naročito je podoban radi sljedećeg:

 • atmosfera plina u projektiranim koncentracijama (5,6 % za server prostore) ne predstavlja opasnost za ljude,
 • velika efikasnost gašenja požara,
 • velika brzina djelovanja,
 • minimalno smanjenje vidljivosti prilikom gašenja,
 • maksimalna disperzija plina unutar štićene prostorije,
 • dobro mješanje plina sa zrakom bez rizika za raslojavanje,
 • plin nije korozivan, ne provodi struju i ne izaziva hladne šokove na elektronici,
 • plin je izuzetno ekološki prihvaćen
 • ne oštećuje ozonski omotač (ODP = 0 / Montrealski sporazum)
 • ne zagrijavava atmosferu (GWP =1 / Kyoto protokol)
 • vrijeme raspada u atmosferi je jako kratko 5 dana
 • proizvođač plina 3M daje 20 godišnju ekološku garanciju „Blue Sky Warraty“

Karakteristike plina Novec 1230:

 • ISO oznaka: FK 5-1-12
 • naziv: fluoroketon
 • spec. težina: 1,6 kg/l
 • ODP (Ozone deplation potential) 0
 • Vrijeme raspada: 5 dana
 • NOAEL 10 %
 • LOAEL >10 %
 • GWP (Global warming potential) 1
 • Sigurnosna razina (klasa A požar) 88 %

Novec 1230 nema nikakvih ekoloških ograničenja niti po Montrealskom sporazumu niti po Kyoto protokolu.