Plin komercijalnog naziva Novec 1230 (FK 5-1-12) je plin kemijske formule CF3CF2C(O)CF(CF3)2. Navedeni plin gasi požar tako što inhibira kemijsku reakciju između gorivog materijala i kisika. Kao sigurno i efikasno sredstvo upotrebljava se kod gašenja požara klase A (krutine), klase B (zapaljive tekučine) i higher hazard klase A (krutine koje ostaju pod naponom električne energije tijekom gašenja).

Sustav protupožarne zaštite s ovim plinom naročito je podoban radi sljedećeg:

  • IT prostori,
  • server prostorije,
  • telekomunikacijski prostori,
  • elektro prostori,
  • industrijski prostori s vrijednom opremom,
  • arhive,
  • spremišta knjižnica,
  • spremišta muzeja,
  • spremišta galerija,
  • skladišta zapaljivih tekućina.