Navedeni sustavi se sastoje od cjevovoda sa mlaznicom, spremnikom sa pripadajućim ventilom i upravljačkog elektro dijela sustava.

Plin Novec 1230 je pohranjen u tekućem stanju u spremnicima pod tlakom dušika na 25/42/50 bara kod 21°C. Svaki spremnik na izlazu ima pripadni ventil koji je opremljen sa: manometrom, sigurnosnom membranom, presostatom (koji je namijenjen nadzoru tlaka u spremniku), ručnim aktivatorom i elektromagnetskim aktivatorom.

Kod pojave požara vatrodojavni dio sustava signalizira požar i aktivira elektromagnetski aktivator koji otvara ventil na spremniku sa plinom Novec 1230. Prilikom aktiviranja sustava plin Novec 1230 isparava na mlaznicama i gasi požar u plinovitom stanju.

Zbog dekompozicije samog plina kod visokih temperatura koje se pojavljuju kod požara vrijeme ispucavanja plina iznosi maksimalno 10 s kod 20 °C.

Minimalno vrijeme zadržavanja zahtijevane koncentracije plina u štićenom prostoru sukladno normama treba biti 10 min. Navedeno vrijeme se ispituje door fan testom.

Tijekom ispucavanja u štićenom prostoru se prvo pojavljuje podtlak (zbog blagog hlađenja prostora), a nakon toga pretlak. Da bi se osigurao integritet štićenog prostora nužno je osigurati kompenzaciju tlakova odnosno štićeni prostor zaštititi od oštećenja koja bi mogla nastati tijekom gašenja.

Moguće konfiguracije sustava za gašenje plinom Novec 1230:
1. Lokalni sustav (spremnici u štićenom prostoru)
Navedeni sustav se primjenjuje smještajem spremnika plina sa cjevovodom i mlaznicama u štićenom prostoru.

Prednosti navedenog sustava:

 • kratki cjevovodi
 • jednostavan projekt

Nedostaci navedenog sustava:

 • smještaj spremnika u štićenom prostoru (arhive, server prostori, …)
 • velika količina sredstva za gašenje (ukoliko se štiti više podjednakih prostora)
 • kod servisa protupožarnog sustava ulazak servisnog osoblja u sigurnosno osjetljive prostore,
 • skupa cijena sustava.
 • tlocrtno smanjenje vrijednog i skupocjenog prostora (spremnici za smještaj zauzimaju tlocrtnu površinu visokovrijednog prostora)

2. Višezonski sustav (spremnici u zasebnom prostoru)
Navedeni sustav se primjenjuje smještajem baterija boca i razdjelnih ventila u zasebnom prostoru, a cjevovodi se razvode prema i u štićenim prostorima. Navedeni sustav je projektno moguće rješenje zbog velike sigurnosne razine plina Novec 1230.

Prednosti navedenog sustava:

 • značajno smanjenje količine sredstva za gašenje,
 • značajno niža cijena sustava,
 • spremnici su smješteni centralno i lako su dostupni,
 • kod servisa protupožarnog sustava ulazak i rad servisnog osoblja u protupožarnoj stanici,
 • ušteda na skupocjenom prostoru (umjesto smještaja spremnika plina tlocrtna površina visokovrijednog prostora se može iskoristiti za svrhu kojoj je namijenjena)

Nedostaci navedenog sustava:

 • duži cjevovodi
 • zahtjevno projektno rješenje.