Sustavi za gašenje požara pjenom se koriste kod gašenja jako zapaljivih materijala (zapaljive tekućine, plastika,
gume, …) i materijala koje je izuzetno teško ugasiti.

Uobičajena primjena sustava za gašenje požara pjenom:

 • Pretakališta (teška + srednje teška pjena)
 • Spremnici goriva (teška pjena)
 • Skladišta (laka pjena / teška pjena / sprinkler s dodatkom pjenila)
 • Tankvana (monitori voda – pjena / srednje teška pjena)
 • Industrijska postrojenja sa zapaljivim tekućinama (teška pjena)
 • Avionski hangari (laka pjena)

Vrste sustava za gašenje požara pjenom:

 • Sprinkler sustav
 • Deluge sustav
 • Monitor voda – pjena
 • Generatori lake pjene – Hot foam sustavi

Način aktivacije sustava:

 • Ručno aktiviranje
 • Poluautomatsko aktiviranje
 • Automatsko aktiviranje