VdS 2108 – Propis njemačkih osiguravajući društava
NFPA 11 – Propisi SAD-a za projektiranje i izvođenje sustava za gašenje požara pjenom
NFPA 16 – Propisi SAD-a za projektiranje i izvođenje sprinkler sustava i deluge sustava s dodatkom pjenila

Linkovi:
VdS
NFPA
FM Global