Pjena je skup zrakom ispunjenih mjehurića. Sastoji se od vode pjenila i zraka. Protupožarna pjena je izuzetno otporna na vatru budući da sadrži razne supstance koje uspješno sprečavaju proces gorenja. Pjena nastaje dodavanjem zraka na mlaznici mješavini vode i pjenila.

Pjena se dijeli sukladno NFPA 11 prema ekspanziji (faktor koji prikazuje koja količina pjenila je nastala iz pjene) na:

  • Tešku pjenu (ekspanzija 4-19)
  • Srednje tešku pjenu (ekspanzija 20-200)
  • Laku pjenu (ekspanzija >200)