Kuhinjska oprema kod koje se u postupku pripremanja hrane koriste ulja ili masnoće, te kod koje nastaju isparavanja sa povećanim sadržajem masnoća potrebno je zaštiti odgovarajućim automatskim sustavom za gašenje požara budući da se kod navedene opreme statistički događa najveći broj požara u ugostiteljskim građevinama (odnosno građevinama u kojima su predviđene kuhinje). Najkvalitetniji i najučinkovitiji sustav za gašene požara u kuhinjama je Ansul R-102. Navedeni sustav je ujedno certificiran za navedenu namjenu kod svih vodećih protupožarnih certifikacijskih kuća (VdS, FM, UL, …), te posjeduje odgovarajuće certifikate za protupožarnu uporabu u Republici Hrvatskoj.

Navedeni sustavi efikasno gase požar otopinom organskih soli stvarajući na površini masnoće sapunificirani prekrivač čime sprečavaju pristup kisiku vrućim dijelovima, te hlade štićenu opremu i materijale. Navedeni sustavi su u cjelosti automatski te imaju integrirani mehanički vatrodojavni sustav čime je osigurana 24 satna zaštita kuhinjske opreme.