Sustavom za gašenje kuhinjske opreme Ansul R-102 predviđa se gašenje elemenata s otvorenim plamenom, ploče za pečenje, roštilje, friteze i slične elemente, kao i zaštitita kuhinjske nape iznad termo bloka zajedno s odsisnim kanalom.
Sustav za gašenje požara u kuhinjama Ansul R-102 ima dvojaku funkciju:

1. Funkcija dojave požara
Pojava požara u kuhinjskim napama detektira se pomoću mehaničkog vatrodojavnog sustava. Mehanički vatrodojavni sustav detektira požar pomoću topivih javljača koji su povezani sajlom sa specijalnim uređajem Ansul Automanom. Uslijed požara otopi se javljač požara te dolazi do narušavanja ravnoteže u mehaničkom sustavu dojave požara, te se automatski pokreće Ansul Automan upravljački mehanizam koji započinje proces gašenja i automastki isključuje dovod energije (struja i plin).

2. Funkcija gašenja
Tekućina za gašenje požara Ansulex (specijalna otopina organskih soli) pohranjena je u spremniku na zidu kuhinje u ormaru sustava za gašenje požara. Ujedno u navedenom ormaru se nalazi i spremnik dušika koji služi kao pogonsko sredstvo za potiskivanje Ansulex tekućine. Kod aktiviranja sustava mehaničke dojave upravljački mehanizam Ansul Automan započinje proces gašenja otvaranjem spremnika dušika koji ulazi u spremnik sredstva gašenja Ansulex, te potiskuje isti kroz cjevovod do mlaznica na kojima dolazi do istrujavanja tekućine na požar.
Sredstvo gašenja Ansulex gasi požar vrlo efikasno stvarajući prekrivač koji onemogućava prolaz zapaljivim isparavanjima uspješno sprečavajući pojavu povratnih požara.

Sustav se može aktivirati na dva načina:

  • Automatski preko mehaničke dojave požara
  • Ručno preko mehaničkog ručnog javljača požara.