Inergen / IG55 sustavi za gašenje požara su razvijeni sa ciljem da detektiraju i gase požar u samom začetku, iznimnom brzinom i sa minimalnom štetom na ugrađenoj opremi. Značajna karakteristika navedenih sustava je da koriste plin koji nije štetan po zdravlje ljudi, pa je omogućena sigurna ugradnja sustava u prostorima u kojima stalno borave ljudi. Zbog svih navedenih karakteristika Inergen/IG55 sustavi za gašenje požara se koriste za zaštitu slijedećih prostora:

  • IT prostori,
  • server prostorije,
  • telekomunikacijski prostori,
  • elektro prostori,
  • industrijski prostori s vrijednom opremom,
  • arhive,
  • spremišta knjižnica,
  • spremišta muzeja,
  • spremišta galerija,
  • skladišta zapaljivih tekućina.