Navedeni sustavi se sastoje od cjevovoda sa mlaznicom, spremnikom sa pripadajućim ventilom i upravljačkog elektro dijela sustava.

Inergen / IG55 plinovi su pohranjeni u plinovitom stanju u spremnicima pod tlakom 300 bara. Kod pojave požara vatrodojavni dio sustava signalizira požar i aktivira elektromagnetski aktivator pilot spremnika koji otvara ventil na spremniku. Preostali spremnici potrebni za gašenje štićenog prostora aktiviraju se preko pneumatskog aktiviranja.

Vrijeme gašenja Inergen / IG55 sustavom iznosi maksimalno 60 s kod 20 °C. Minimalno vrijeme zadržavanja zahtijevane koncentracije plina u štićenom prostoru sukladno normama treba biti 10 minuta. Navedeno vrijeme se ispituje door fan testom.

Tijekom ispucavanja u štićenom prostoru se pojavljuje pretlak. Da bi se osigurao integritet štićenog prostora nužno je osigurati kompenzaciju tlakova odnosno štićeni prostor zaštititi od oštećenja koja bi mogla nastati tijekom gašenja.