Sustavi za gašenje požara inertnim plinovima se koriste kao „clean agent“ sustavi za gašenje požara sukladno NFPA 2001 i ISO14520 standardu. Princip gašenja požara je dodavanje inertnih plinova u štićeni prostor sa ciljem smanjenja koncentracije kisika odnosno gušenja požara. Kao sigurno i efikasno sredstvo upotrebljava se kod gašenja požara klase A (krutine), klase B (zapaljive tekučine) i higher hazard klase A (krutine koje ostaju pod naponom električne energije tijekom gašenja).

IG 55 sutav za gašenje požara gasi požar kombinacijom inertnih plinova 50% dušik i 50% argon.

Inergen sustav (IG 541) za gašenje požara koristi kombinaciju inertnih plinova: 52 % dušik, 42 % argon i 8 % ugljični dioksid. U Inergen sustave za gašenje požara dodan je ugljični dioksid u cilju adaptacije ljudskog tijela udisanju zraka sa smanjenom količinom kisika. Kod pojave ugljičnog dioksida u zraku ljudsko tijelo započinje sa povećanim unosom zraka (dublji udisaji i brže udisanje). Navedenim načinom unosi se veća količina zraka u ljudsko tijelo, a samim time i veća količina kisika.

Sustav protupožarne zaštite s Inergen / IG55 naročito je podoban radi sljedećeg:

 • atmosfera plina u projektiranim koncentracijama ne predstavlja opasnost za ljude,
 • velika efikasnost gašenja požara,
 • velika brzina djelovanja,
 • minimalno smanjenje vidljivosti prilikom gašenja,
 • maksimalna disperzija plina unutar štićene prostorije,
 • dobro mješanje plina sa zrakom,
 • plin nije korozivan, ne provodi struju i ne izaziva hladne šokove na elektronici,
 • plin je izuzetno ekološki prihvaćen
  • ne oštećuje ozonski omotač (ODP = 0 / Montrealski sporazum)
  • ne zagrijavava atmosferu (GWP =0 / Kyoto protokol)
  • vrijeme raspada u atmosferi je trenutno (budući da su argon i dušik sastavni dijelovi zraka)

Karakteristike:

 • ISO oznaka: IG541 (Inergen) / IG55
 • ODP (Ozone deplation potential) 0
 • Vrijeme raspada: Trenutno
 • NOAEL 43 %
 • LOAEL 52 %
 • GWP (Global warming potential) 0
 • Sigurnosna razina (klasa A požar) 6,8 %

Inergen i IG 55 sustavi nemaju nikakvih ekoloških ograničenja niti po Montrealskom sporazumu niti po Kyoto protokolu.