Nedostatak FM-200 plina je što zagrijava atmosferu. Koeficijent GWP iznosi 3500 što znači da 1 kg plina FM-200 zagrijava atmosferu jednako kao 3500 kg ugljičnog dioksida.

Sukladno Zakonu o zaštiti zraka i Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima FM-200 spada u zamjenske tvari na koje su uvedena određena ekološka ograničenja. Navedena ograničenja odnose se prvenstveno po pitanju servisnog održavanja i zbrinjavanja. Ekološki servis FM-200