Navedeni sustavi se sastoje od cjevovoda sa mlaznicom, spremnikom sa pripadajućim ventilom i upravljačkog elektro dijela sustava.

Plin FM-200 je pohranjen u tekućem stanju u spremnicima pod tlakom dušika na 25/42/50 bara kod 21°C. Svaki spremnik na izlazu ima pripadni ventil koji je opremljen sa: manometrom, sigurnosnom membranom, presostatom (koji je namijenjen nadzoru tlaka u spremniku), ručnim aktivatorom i elektromagnetskim aktivatorom.

Kod pojave požara vatrodojavni dio sustava signalizira požar i aktivira elektromagnetski aktivator koji otvara ventil na spremniku sa plinom FM-200. Prilikom aktiviranja sustava plin
FM-200 isparava na mlaznicama i gasi požar u plinovitom stanju.

Zbog dekompozicije samog plina kod visokih temperatura koje se pojavljuju kod požara vrijeme ispucavanja plina iznosi maksimalno 10 s kod 20 °C.

Minimalno vrijeme zadržavanja zahtijevane koncentracije plina u štićenom prostoru sukladno normama treba biti 10 min. Navedeno vrijeme se ispituje door fan testom.

Tijekom ispucavanja u štićenom prostoru se prvo pojavljuje podtlak (zbog blagog hlađenja prostora), a nakon toga pretlak. Da bi se osigurao integritet štićenog prostora nužno je osigurati kompenzaciju tlakova odnosno štićeni prostor zaštititi od oštećenja koja bi mogla nastati tijekom gašenja.