Sustavi za gašenje požara plinskim sredstvima (Novec 1230, FM-200, Inergen, …) ispituje se sukladno normama ISO 14520 (EN 15004) i NFPA 2001 kojima je propisina minimalno vrijeme zadržavanja plina od 10 minuta. Navedeno je moguće jedino ispitati door fan testom koji je opisan normama ISO 14520 – Annex E i NFPA 2001 – Annex C.

Zbog navedenog je ispitivanje zrakonepropusnoti štićenog prostora je obavezan i sastavni dio ispitivanja funkcionalnosti sustava za gašenje požara plinovima (FM-200, Novec 1230,
Inergen , …) propisanog člankom 40. Zakona o zaštiti od požara