Normama ISO 14520 (EN 15004) i NFPA 2001 sukladno kojima se projektiraju stabilni sustavi zaštite od požara propisani su zahtjevi za minimalnim vremenom zadržavanja koncentracije plina u štićenom prostoru.

Minimalno vrijeme zadržavanja plina u štićenom prostoru moguće je provjeriti na dva načina:

  • ispucavanjem plina u štićeni prostor i mjerenjem koncentracije plina tijekom 10 minuta ili
  • provedbom door fan testa (ISO 14520 – Annex E / NFPA 2001 – Annex C)

Door fan test se provodi pomoću specijalnog uređaja “blower door” koji se sastoji od ventilatora,
mjerne opreme i softwarske podrške. U štićenom prostoru se pomoću ventilatora radi predtlak, te potom podtlak. Specijalnom mjernom opremom sa odgovarajućom programskom podrškom provode se očitanja kojom se dobivaju izlazni podaci sukladni EN 13829 normi. Izlazni podaci dobiveni mjerenjem unose se u specijalan software koji provodi izračun zahtijevan normama ISO 14520 (EN 15004) i NFPA 2001. Kao konačan izlazni rezultat software-a je vrijeme zadržavanja plina u štičenom prostoru. Ukoliko vrijeme zadržavanja plina nije sukladno normama tada se anemometrom utvrđuju zone propuštanja koje se brtve, te se door fan test ponovno provodi.

Download