Zrakonepropusnost ovojnice građevine jedan je od osnovnih koncepata uštede energije kod novih građevina. Ujedno je zrakonepropusnost i osnovni preduvjet za osiguranje energetske kvalitete građevine. Ukoliko je ventilacijski sustav ugrađen u građevini zrakonepropusnost građevine osigurava ispravan rad sustava budući da se ne pojavljuje nekontroliran protok zraka kroz ovojnicu građevine. Ujedno se osigurava i optimalna uporaba toplinske energije
Ispitivanje zrakonepropusnosti građevine sukladno normi EN 13829 provodi se na način da se u građevini ili dijelu građevine napravi potlak, a potom i predtlak pomoću ventilatora koji se privremeno postavi u otvor za vrata. Pomoću mjernog uređaja detektiraju se izmjene zraka u
ispitivanom prostoru. Količina izmjene zraka detektira se pomoću mjerne opreme. Lokaciju propuštanja tijekom ispitivanja moguće je locirati i zabrtviti. Navedenim načinom osigurava se ušteda energije kao i dobra energetska učinkovitost graðevine.