Sustavi za gašenje požara CO2 su najstariji plinski sustavi gašenja požara koji su još uvijek u primjeni. Plin CO2 je bezbojan, bez mirisa i ne provodi struju.

Princip gašenja požara je smanjenje koncentracije kisika u štićenom prostoru, kao i hlađenje štićenog prostora.
Kod zaštite prostora navedenim sustavima bitno je provesti sve mjere zaštite ljudstva u štićenom prostoru budući da je koncentracija CO2 u štićenom prostoru smrtonosna.

Današnja uobičajena primjena sustava za gašenje požara navedenim plinovima je lokalna zaštita pojedinih uređaja i strojava. Za potpunu zaštitu prostora razvijeni su drugi plinski sustavi koji nisu smrtnosni za ljudstvo koje se zatekne u štićenim prostorima.