CO2 sustavi za gašenje požara su razvijeni sa ciljem da detektiraju i gase požar u samom začetku, iznimnom brzinom, sa minimalnom štetom na ugrađenoj opremi i ekonomičnoj cijeni. Značajna karakteristika navedenih sustava je da koriste plin koji je smrtonosan. Zbog navedene karakteristike naša preporuka je da se navedenim sustavima štite lokalni uređaji ili strojevi odnosno prostori u koje izuzetno rijetko ulazi zaposlenici.