Deluge sustav se prema načinu aktiviranja dijeli na:

Pneumatski aktivirani deluge sustav
Navedeni tip sustava se sastoji od uzbudnog cjevovoda sa mlaznicama, cjevovoda gašenja, deluge stanice i izvora vode. U pripremnom stanju u uzbudnom cjevovodu sa klasičnim sprinkler mlaznicama se nalazi stlačeni zrak, a cjevovod gašenja je otvorenog tipa sa otvorenim deluge mlaznicama. Kod pojave požara aktiviranjem sprinkler mlaznica na uzbudnom cjevovodu dolazi do pada tlaka zraka u uzbudnom cjevovodu. Uslijed navedenog pada tlaka dolazi do neravnoteže unutar deluge ventila, te dolazi do otvaranja deluge stanice i propuštanja vode u cjevovod gašenja (istovremeno dolazi do istjecanja vode na svim mlaznicama), te u alarmni cjevovod. U alarmnom cjevovodu nalazi se alarmno zvono koje daje intenzivan zvučni signal požara, kao i tlačna sklopka koja proslijeđuje signal požara na vatrodojavnu centralu.

Hidraulički aktivirani deluge sustav
Navedeni tip sustava se sastoji od uzbudnog cjevovoda sa mlaznicama, cjevovoda gašenja, deluge stanice i izvora vode. U pripremnom stanju u uzbudnom cjevovodu sa klasičnim sprinkler mlaznicama se nalazi voda pod pritiskom, a cjevovod gašenja je otvorenog tipa sa otvorenim deluge mlaznicama. Kod pojave požara aktiviranjem sprinkler mlaznica spojenih na uzbudnom cjevovodu dolazi do neravnoteže tlakova unutar deluge ventila. Uslijed navedene neravnoteže dolazi do otvaranja deluge stanice i propuštanja vode u cjevovod gašenja (istovremeno dolazi do istjecanja vode na svim mlaznicama), te u alarmni cjevovod. U navedenom cjevovodu nalazi se alarmno zvono koje daje intenzivan zvučni signal požara, kao i tlačna sklopka koja proslijeđuje signal požara na vatrodojavnu centralu.

Električki aktivirani deluge sustav
Navedeni tip sustava se sastoji od vatrodojavnog sustav, cjevovoda gašenja, deluge stanice i izvora vode. Kod pojave požara aktiviranjem vatrodojavnog sustava dolazi do otvaranja elektromagnetskog ventila koji se nalazi u sklopu deluge stanice. Otvaranjem ventila nastaje neravnoteža u deluge ventilu koja kao posljedicu ima otvaranje deluge stanice i propuštanja vode u cjevovod gašenja (istovremeno dolazi do istjecanja vode na svim mlaznicama), te u alarmni cjevovod. U navedenom cjevovodu nalazi se alarmno zvono koje daje intenzivan zvučni signal požara, kao i tlačna sklopka koja proslijeđuje signal požara na vatrodojavnu centralu.