Deluge sustavi (sustavi za gašenje raspršenom vodom) su specijalizirani protupožarni sustavi razvijeni za gašenje požara u zonama sa visokim požarnim opeterećenjima podložnima brzom širenju požara.

Deluge sustav je vrlo sličan sprinkler sustavu. Razlika u odnosu na sprinkler sustav je u tome što se kod sprinkler sustava aktiviraju samo mlaznice zahvaćene požarom, dok su kod deluge sustava mlaznice otvorene, a kod aktiviranja sustava mlaz vode izlazi na svim mlaznicama istovremeno. Navedeni sustavi posjeduje izvore vode velikih kapaciteta zbog zahtjeva sustava da se voda rasprši iznad velikog područja u relativno kratkom vremenu, što rezultira velikom brzinom i efikasnošću gašenja.

Zaštita deluge sustavima se koristi za zaštitu postrojenja koja zahtijevaju hlađenje ili brzo gašenje, kao što su:

  • naftna industrija,
  • spremnici goriva,
  • transformatori,
  • fasade,
  • kablovski kanali,
  • postrojenja za reciklažu,
  • lakirnice,
  • kazališta.