Izračun vremena dolaska vode na najnepovoljniju mlaznicu

Propisom VdS CEA 4001 člankom 10.2.3. definirano je maksimalno dopušteno vrijeme dolaska vode do najnepovoljnije mlaznice u suhom sprinkler sustavu. Standardom NFPA 13 člankom 7.2.3.definirano je maksimalno dopušteno vrijeme dolaska vode do najnepovoljnije djelujuće površine u suhom sprinkler sustavu. Provjera ispunjenja navedenog zahtjeva provodi se ispitivanjem na ispitnom priključku nakon dovršetka montaže cijele protupožarne instalacije. Otklanjanje uočene pogreške je izrazito ……

Pročitaj više